Modulatie  < in bewerking >                                                                                                                              <laatst bijgewerkt:  2014-12-15>
In het kort:  
In de muziek is modulatie het overgaan van de ene naar een andere toonsoort.
In de elektronicatechniek gaat het om het vermengen van een SIGNAAL met een DRAGER (Eng: Carrier) zodanig dat het SIGNAAL aan de ontvangstkant gereconstrueerd kan worden. Veelal wordt modulatie gebruikt voor het verzenden van signalen via de ether, maar het wordt ook gebruikt voor transport via kabels of  optische fibers.
We kennen o.m. AM (amplitude modulatie) en FM (frequentie modulatie) voor het overdragen van anoge signalen voor bijv. radio en televisie. Voor het overdragen van digitale signalen bestaat er een veelheid van modulatie technieken waarvan ik er slechts enkele zal noemen.
Als er in een audioketen vervorming optreedt hebben we ook met modulatie te maken, maar meestal noemen we dat dan intermodulatie en/of productie van harmonischen  

Verwante onderwerpen:
Intermodulatie,  vervorming


AM, FM, Quadratuur, BiPhase, FSK, intermodulatie, harmonischen productie


.