Meten van vervorming  < in bewerking >                                                                                   <laatst bijgewerkt:  2014-12-15>
In het kort:  


Hoe wordt THD gemeten.

 

Er zijn tenminste drie verschillende meetprincipes in zwang.

 

1. De subtractie methode. Het komt er op neer dat je het verschil bepaalt tussen het aangeboden signaal (een redelijk zuiver sinus signaal) en wat de te testen schakeling of apparaat ervan maak Dat verschil is de pure vervorming. Het probleem hierbij is dat die twee signalen meestal van een flink uiteenlopend nivo zijn, en dat er in het te testen circuit faseverschuiving kan optreden waardoor het verschil niet goed te bepalen is. Je moet je er ook terdege van verzekeren dat je geen vervorming van de aftrek-schakeling meet, in het bijzonder als je een twee-kanalen oscilloscope gebruikt in de verschil modus.

 

2. Spectraal-analyse.  Hierbij geef je de te testen unit en zeer zuiver sinus signaal en wordt het uitgangssignaal van de unit op harmonischen geanalyseerd d.m.v. spectraal-analyse. Dit kan met analoge filterbanken gebeuren of -digitaal- met fourier analyse. 

In beide gevallen moet je heel erg zeker zijn van de zuiverheid van het aangeboden signaal. Ik verzeker je, het opwekken van een sinus signaal met een gegarandeerde zuiverheid van beter dan een tiende promille is bepaald geen eenvoudige zaak. 

Je moet altijd controle metingen doen om zeker te zijn dat je geen vervorming van de generator of van de meetversterker meet.

 

3. De Mixed Signal methode. Hierbij meet je de intermodulatie vervorming. (Intermodulatie- en harmonische vervorming gaan altijd hand in hand) 

Aan de te meten schakeling of apparaat wordt een mix van twee frequenties toegevoerd, zodanig dat die twee generatoren elkaar niet kunnen beinvloeden.

Het uitgangssignaal van de te testen schakeling wordt geanalyseerd met een spectrum analyser die ook weer opgebouwd kan zijn met analoge filterbanken of -digitaal- werkt met fourier analyse. Je zoekt naar som-en verschil frequenties. 

Het voordeel van de Mixed-Signal methode is dat het resultaat (som- of verschil frequenties) niet gemakkelijk verward kan worden met harmonische vervorming van de gebruikte toongeneratoren. Ook generatoren die een substantiele harmonische vervorming produceren zijn bruiikbaar.

Je moet wel frequenties kiezen zo dat de hogere geen heel veelvoud van de lagere frequentie is, en ook hier moet je controle metingen doen om er zeker van te zijn dat je geen vervorming van de meetapparatuur meet.