Frequenties, Golflengte en zo, 
Het elektromagnetische spectrum.  
                                                                  <laatst bijgewerkt:  2020-12-06>
In het kort:  
Het elektromagnetische spectrum omvat een extreem groot gebied aan frequenties, eigenlijk is het onbegrensd.
Bij wat hogere frequenties benoemen we niet meer de frequentie, maar de golflengte van het signaal.
Bij nog hogere frequenties benoemen we de foton-energie.
Het is allemaal hetzelfde, c.q. in elkaar omrekenbaar, maar het voorkomt ongemakkelijk grote of kleine getallen.


De elektronica houdt zich bezig met frequenties tot maximaal 300 GHz.
Daarboven spreken we van het optische gebied tot even in het ultra-violet.
Daar weer boven spreken we van röntgen en gamma straling.

De omreken formules zijn als volgt:

Golflengte in meter = 300.000.000  gedeeld door de frequentie in Hertz.

Frequentie = 300.000.000 gedeeld door de golflengte in meters.

Die driehonderdmiljoen is de lichtsnelheid in meters per seconde. (7x de aarde rond in 1 seconde, 2.5 sec naar de maan en 8 minuten naar de zon)

Foton-energie in eV is Frequentie * h. Het getal h is de constante van Planck, 6.6 E-34 Joule per Hertz of  4.1 E-15 eV / Hz.

1 elektron volt (eV)  is 1.6 * 10-19 Joule. Het is de kinetische energie die een elektron wint of verliest als het een potentiaalverschil van 1 volt doorloopt.
 
In deze tabel vind je t.n.b. het verband tussen frequentie, golflengte en foton-energie, en een belangrijk gebruik van die frequenties.
In de kolom  "Foton energie" heb ik voor de lagere frequenties de golflengtes voor geluid in lucht van die frequentie genoteerd.

Frequentie Golflengte Foton-energie Soort / gebruik
10 Hz 30.000 Km  
duikboot communicatie
30 Hz 10.000 Km 10 m  (golflengte geluid in lucht) lichtnet (50 / 60 Hz)
100 Hz 3000 Km 3 m  (golflengte geluid in lucht) audio
300 Hz 1000 Km 1 m  (golflengte geluid in lucht) audio
1 KHz 300 Km 30 cm  (golflengte geluid in lucht) audio
3 KHz 100 Km 10 cm  (golflengte geluid in lucht) audio
10 KHz 30 Km 3 cm  (golflengte geluid in lucht) audio, radio Very Low Freq.
30 KHz 10 Km   radio Very Low Frequencies.
100 KHz 3 Km   radio lange golf, Low Freq.
300 KHz 1 Km   radio lange golf, Low Freq.
1 MHz 300 m   radio middengolf, Medium Freq.
3 MHz 100 m   radio korte golf, Medium Freq.
10 MHz 30 m medisch ultrageluid, bijv. pre-natale scan radio korte golf, High Freq.
30 MHz 10 m   radio korte golf, Bakkie's 27 mHz
100 MHz 3 m   radio FM-band, Very High Freq.
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
300 MHz 1 m   TV, Ultra High Freq.
1 GHz  30 cm   TV / mobiele telefonie, Ultra HF
3 GHz 10 cm 0.00001 eV
Magnetron oven, moderne PC
5G netwerk
10 GHz 3 cm 0.00003 eV
Radar / sateliet TV, Super HF
30 GHz 1 cm 0.0001 eV
Radar, Extremely High Freq.
100 GHz 3 mm 0.0003 eV
Radar, Extremely High Freq.
300 GHz 1 mm 0.001 eV
Radar, Extremely High Freq.
1 THz 0.3 mm 0.003 eV
Warmte straling
3 THz
0.1 mm 0.01 eV
Warmte straling
10 THz
30 micron 0.03 eV
Warmte straling
30 THz
10 micron 0.1 eV Warmte straling
COlasercutter
100 THz
3 micron 0.3 eV Infra-rood
300 THz
1000 nano meter 1 eV Infra-rood
1000 THz
300 nano meter 3 eV Zichtbaar licht (800 .. 400 nm)
  100 nano meter 10 eV Ultra-violet
  30 nano meter 30 eV Ultra violet
  10 nano meter 100 eV Ultra violet
  3 nano meter 300 eV Zeer zachte Röntgen straling
  1 nano meter 1000 eV Zeer zachte Röntgen straling
  0.3 nano meter 3 KeV Zachte Röntgen straling, Materiaal onderzoek
  0.1 nanometer
Diameter atoom
10 KeV Zachte Röntgen straling
Materiaal onderzoek
  0.03 nano meter 30 KeV Röntgen foto tandarts
  0.01 nano meter 100 KeV Röntgen foto diagnostiek
  0.003 nano meter 300 KeV Radio therapie
  1 pico meter 1 MeV Radio therapie
  0.3 pico meter 3 MeV Radio therapie
  0.1 pico meter
Diameter atoomkern
10 MeV Radio therapie
  0.03 pico meter 30 MeV Radio therapie
  0.01 pico meter
Diameter atoomkern
En veel kleiner
100 MeV en veel hoger Deeltjes fysica, Kosmische straling
Wetenschappelijk onderzoek van de materie.
     > 3*10^20 eV  (38+ Joule)
De "Oh, my God particles". 
(Google this term)


Enkele opmerkingen i.v.m. de maatschappelijke onrust anno 2020 over o.m. het 5G netwerk en radar installaties:
Kijk naar de foton energie, die is bepalend voor het mogelijke effect op (bio) chemische verbindingen.
Het moge duidelijk zijn dat fotonen met een energie van 2 eV nadrukkelijk biochemische effecten hebben. Het is het zichtbare licht en dat kunnen we zien doordat er chemische effecten optreden in het netvlies (in die staafjes en die kegeltjes).
Bij lagere frequenties / fotonenergieën gaat het om warmtestraling. We koesteren ons er in en maken ons geen zorgen over de gezondheid.
En dan zouden we bij nog veel geringere foton-energieën zoals als bij 5G opeens allerlei enge ziektes krijgen? Extreem onwaarschijnlijk.

N.B. warmtestraling nemen we niet waar door een direct biochemisch effect zoals bij zichtbaar licht, maar door opwarming van de huid.
Met name de huid van de handrug en -palmen en de wangen bevat veel temperatuur sensoren..