Elektronica   < in bewerking >                                                                                                 <laatst bijgewerkt:  2020-12-02>
In het kort:
Elektronica is de techniek om met elektrische middelen signalen te versterken of te bewerken.
Elektrotechniek bemoeit zich meer met de elektrische energievoorziening.
Er zijn overlappende gebieden tussen deze twee, want in de energietechniek wordt meer-en-meer elektronica gebruikt. We noemen dat ook wel vermogens elektronica.


Als je wilt hobbyen in HiFi en speciaal in High-End HiFi zul je je wat techniek eigen moeten maken. Je kunt natuurlijk allerlei HiFi bladen lezen en alle afkortingen en duur klinkende termen uit je hoofd leren, maar daarmee weet je nog niet wat er echt mee bedoeld wordt. Pas als je daar achter bent  kun je mee-praten over de materie, in plaats van mee-brabbelen.

De bedoeling van mijn website is om begrip van de technische materie te stimuleren. Begrip hebben van de wereld om je heen is de enige manier waarop je kaf van koren en zin van onzin kunt onderscheiden. Zonder begrip kun je hooguit napraten als een papagaai.

 

Voor het volgen van veel hoofdstukken op mijn website is wat technische kennis nodig die verder gaat dan die van hamer en spijker.

 

Voor de meeste hoofdstukken op veronderstel ik de volgende kennis van de elektrotechniek:

De begrippen: elektrische stroom, elektrische spanning, vermogen, sinusvormige wisselstroom en -spanning, frequentie, fase, weerstand, capaciteit, zelfinductie, parallel schakeling, serie schakeling, en vervangingsweerstand daarbij.
Je moet met deze begrippen eenvoudige berekeningen kunnen maken of die tenminste kunnen volgen. Je moet eenvoudige elektrische schema's hierover kunnen begrijpen.

 

Voor hoofdstukken op een wat diepgaander nivo veronderstel ik wat elementaire kennis van de elektronica. (ze worden allemaal ook uitgelegd in de begrippenlijst)
Spannings versterking, tegenkoppeling, werklijn, frequentie karakteristiek, ingangs/uitgangs impedantie, faseverschuiving, stabiliteit, spectrum.
Met deze begrippen worden hoegenaamd geen berekeningen gemaakt.

 

Hier en daar gaat het over digitale technieken. Hiervoor met je bekend zijn met de volgende begrippen: (ze worden allemaal ook uitgelegd in de begrippenlijst)

digitaal, bit, hoog, laag, 1, 0, byte, word, woord, seriele overdracht, parallelle overdracht, pariteit, foutdetectie, foutcorrectie.

 

Wiskunde:

Ik gebruik op deze website niet veel meer wiskunde dan wat Mijnheer Van Dalen al Wachtende Op Antwoord ook snapte. Het is echter wel handig als je bij grafieken weet wat de X-as en de Y-as zijn, maar ik maak er geen berekeningen mee.
Je moet wel benul hebben van het begrip logarithme, en weten wat een verhouding is. Als het wat weggezonken is kun je e.e.a. in de begrippenlijst nog eens nalezen

.